Wednesday 29 April 2015

Istoria vie

Se plimbă printre noi, ne privesc adânc şi mari frământări răzbat din spatele frunţilor încreţite. Brazde adânci săpate pe pământul feţei lor aproape că ne spun singure drama unei întregi generaţii. O pagină de istorie, scrisă cu sânge şi sudoare, cu strângere de dinţi şi cu nădejdea salvatoare în  Cel de Sus, stă astfel întipărită pe obrazul lor. Sunt bunicii noştri, străbunicii noştri, bătrânii noştri, martori vii ai unui veac  tumultuos ce îşi face în continuare simţită prezenţa în tendinţele socio-politice actuale. Au fost târâţi prin războaie, închisori, lagăre, canale şi exiluri, însă Dumnezeu i-a întărit... şi au învins.
Sunt oameni care s-au sfinţit în cazne, pe câmpul de luptă sau în spatele zidurilor groase ale închisorilor, pe lângă care semenii lor treceau neştiutori. Mulţi dintre ei au plecat deja către casele lor celeste. Puţinii care mai trăiesc se încruntă şi suspină văzând cum aceleaşi forţe care i-au ţinut pe ei ani de zile în temniţele lor diabolice, cu şi mai multă viclenie vor să taie acum aripile libertăţii omului. Pe cei câţiva rămaşi, care privesc înspre noi cu o dragoste curată şi cu înţelepciune dobândită prin ani de şlefuire sufletească, să îi căutăm, să îi ascultăm, să îi respectăm şi să le arătăm dragostea şi recunoştinţa noastră pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru acest neam. Pe cei care au plecat să îi pomenim cât de des putem şi să îi rugăm să mijlocească pentru noi la Părintele nostru, al tuturor, să ne îndrume paşii de acolo de unde sunt, spre izbânda credinţei şi a Neamului pe care cu atâta sacrificiu ni le-au lăsat moştenire.
Avem o obligaţie mare spre a duce ştafeta mai departe, suntem datori la rândul nostru să lăsăm urmaşilor o ţară şi o credinţă neştirbite. Să fim treji, să stăm mănunchi, uniţi împotriva duhului secularist ce se străduie să ne pustiască ograda. Să ascultăm mărturiile celor care au trecut prin focul încercărilor, să ne lăsăm inspiraţi de atitudinea lor, ca astfel să putem avea discernământ în deosebirea binelui de rău. Straja trebuie să fie neadormită, să fim pază vrednică a valorilor neamului nostru, ca astfel să putem fi şi noi exemplu pentru generaţiile viitoare, aşa cum şi strămoşii noştri sunt pentru noi. Dumnezeu să binecuvânteze Neamul Românesc prin Sfinţii pe care i-a dat.

(în fotografie - părintele Paulin Clapon, veteran de război, "răsplătit" de către comunişti pentru faptele sale de vitejie în slujba Armatei Române cu 19 ani de închisoare http://manastirea.petru-voda.ro/…/parintele-paulin-clapon-…/)


No comments:

Post a Comment